Eurotek

ICT

Nowoczesne technologie dla filmu

O NAS

Prowadzimy działalność gospodarczą od 1997 r.

 Posiadamy kompetentne kadry gwarantujące prawidłową realizację, a następnie utrzymanie efektów oraz rozwój, planowanego projektu.

Wszyscy nasi konsultanci od wielu lat biorą czynny udział w informatyzacji firm i jednostek sektora publicznego.

Za każdy obszar funkcjonowania Euroteku odpowiadają dobrze wykształcone osoby

z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Referencje

Wybrane Projekty

„SEKAP”

„Rejestracja obrazu stereoskopowego” – ROS3D

„Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych …”

„Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”

Usługi

Dostawy sprzętu elektronicznego

separator

Sprzęt komputerowy, dedykowane rozwiązania dla filmu.

Film

separator

Oferujemy usługi organizacyjnej, technicznej i informatycznej obsługi produkcji filmowych realizowanych w technice stereoskopowej 3D, 4/5K, 1000 fps.

Doradztwo ICT

separator

Wsparcie w zakresie implementacji komponentów informatycznych systemu CinemaVision.
Strategia informatyzacji, modelowanie procesów biznesowych i ich wspomagania technologiami informatycznymi, planowanie architektury oprogramowania systemu, planowanie architektury informacyjnej systemu (korporacyjny model danych), planowanie infrastruktury systemu, planowanie realizacji projektu informatycznego, studium wykonalności systemu, audyt przedwdrożeniowy, testowanie technologii, rozwiązań i doradztwo przy wyborze.

Informatyka

separator

Realizujemy dostawy oprogramowania.
Prowadzimy wdrożenia systemów w zakresie zarządzania treścią i dokumentami oraz portali i serwisów informacyjnych.

KONTAKT

Nazwa pełna:
„EUROTEK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa skrócona:
EUROTEK Sp. z o.o.

ul Romanowska 55H lokal 58
91-174 Łódź
tel. +48 (42) 203 12 31
+48 (42) 203 12 30

fax +48 (42) 203 12 33

sekretariat@eurotek.pl
NIP 5732132005
REGON 150306145
KRS nr 0000212562
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział KRS
Kapitał zakł. 210 000,00 PLN
Rozpoczęcie działalności w 1997 roku
Konto bankowe:
FORTIS BANK POLSKA S.A. O/Łódź
98 1600 1143 0003 0604 1503 8001
Loading... Siedziba firmy Eurotek