Eurotek

ICT

Nowoczesne technologie dla branży informatycznej, prawniczej i filmowej

O NAS

Prowadzimy działalność gospodarczą od 1997 r.

 Posiadamy kompetentne kadry gwarantujące prawidłową realizację, a następnie utrzymanie efektów oraz rozwój, planowanego projektu.

Wszyscy nasi konsultanci od wielu lat biorą czynny udział w informatyzacji firm i jednostek sektora publicznego.

Za każdy obszar funkcjonowania Euroteku odpowiadają dobrze wykształcone osoby

z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Aktualnie rozwijamy produkty w zakresie systemów zarządzania energią.

PROJEKTY

Nazwa projektu: „Wielofunkcyjna sonda pomiarowa powietrza do kontroli komfortu środowiskowego i minimalizacji kosztów eksploatacji budynku” (WS)
Nazwa beneficjentów (konsorcjum): Instytut Informatyki i Zarządzania (IIZ) – Lider Konsorcjum, Politechnika Łódzka (PŁ), Eurotek Sp. z o.o. (EUR).
Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 30.06.2023 r.
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0083/19
Numer naboru: 2/4.1.4/2019

Celem projektu jest opracowanie urządzenia i aplikacji WIELOFUNKCYJNEJ SONDY POMIARU POWIETRZA DO KONTROLI KOMFORTU ŚRODOWISKOWEGO I MINIMALIZACJI KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU. Przedmiotem projektu będzie przeprowadzenie prac rozwojowych i testów, których wynikiem będzie osiągnięcie poziomu gotowości technologii IX, w postaci inteligentnych i przewidujących algorytmów, zaimplementowanych w innowacyjnej i nowatorskiej sondzie sterującej.

Istotnym zadaniem będzie rozwój zakupionego know-how oraz oprogramowania i jego integracja ze „Środowiskiem inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle IRS”, opracowanym przez Wnioskodawcę w 2018-2019 roku w konsorcjum naukowym z Politechniką Łódzką w projekcie dofinansowanym przez NCBR. Wszechstronna implementacja nowej technologii i prototypów na instalacji demonstracyjnej powstałej w projekcie zakończy testy w warunkach rzeczywistych.

Powstanie unikatowa sonda, której jeden czujnik będzie monitorował w czasie rzeczywistym parametry powietrza warunkujące skuteczne sterowanie wskaźnikami kontrolującymi komfort środowiskowy. Algorytmy będą skupione na zagadnieniach komfortu cieplnego, z uwagi na wymogi rynku i użytkowników budynków, którzy czekają na sterowniki minimalizujące koszty eksploatacji budynku oraz mające cechy: – kompleksowość pomiaru parametrów powietrza, – interoperacyjność rozwiązań, gwarantującą obsługę protokołów: BACnet, ModBus, LoRa, – autonomiczność urządzenia, którego elektronika i oprogramowanie zapewniają pełną funkcjonalność, bez opierania się na dodatkowej infrastrukturze serwerowej lub dostępie do Internetu i usługach chmurowych, – automatyzacja procesu kontroli komfortu środowiskowego i minimalizacja kosztów energii.

Nowa sonda co najmniej w skali polskiego rynku i rynków zagranicznych zapewni wnioskodawcy efekt innowacji produktowej oraz wygeneruje strumień wysoce zyskownych przychodów ze sprzedaży produktów i usług dotyczących systemów sterowania.

 

Referencje

Wybrane Projekty

„SEKAP”

„Rejestracja obrazu stereoskopowego” – ROS3D

„Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych …”

„Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”

Usługi

Dostawy sprzętu elektronicznego

separator

Dostarczamy sprzęt komputerowy oraz dedykowane rozwiązania podmiotom z branży IT, prawnej i filmowej.

Film

separator

Oferujemy kompleksowe usługi organizacyjnej, technicznej i informatycznej obsługi produkcji filmowych realizowanych w technice stereoskopowej 3D, 4/5K, 1000 fps na każdym etapie: preprodukcji, produkcji, postprodukcji oraz dystrybucji.

Doradztwo ICT

separator

Oferujemy wsparcie w zakresie implementacji komponentów flagowego systemu CinemaVision dedykowanego podmiotom z branży filmowej oraz w zakresie implementacji komponentów informatycznych systemów bezpieczeństwa dedykowanych wszystkim podmiotom kładącym nacisk na kwestie odpowiedzialnego zarządzania danymi w ich działalności.
Oferujemy wsparcie w zakresie wdrożenia systemów, który obejmuje: tworzenie strategii informatyzacji, modelowanie procesów biznesowych i ich wspomagania technologiami informatycznymi, planowanie architektury oprogramowania systemu, planowanie architektury informacyjnej (korporacyjny model danych) i infrastruktury systemu, planowanie realizacji projektu informatycznego, tworzenie studium wykonalności systemu, audyt przedwdrożeniowy, testowanie technologii oraz rozwiązań, doradztwo przy wyborze konkretnego rozwiązania.

Informatyka

separator

Realizujemy dostawy oprogramowania.
Prowadzimy kompleksowe wdrożenia systemów w zakresie tworzenia, zarządzania i udostępniania treścią oraz dokumentami dla podmiotów z branży IT, consultingowej, prawnej oraz filmowej.

KONTAKT

Nazwa pełna:
„EUROTEK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa skrócona:
EUROTEK Sp. z o.o.

ul Romanowska 55H lokal 58
91-174 Łódź
tel. +48 (42) 203 12 31
+48 (42) 203 12 30

fax +48 (42) 203 12 33

sekretariat@eurotek.pl
NIP 5732132005
REGON 150306145
KRS nr 0000212562
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział KRS
Kapitał zakł. 210 000,00 PLN
Rozpoczęcie działalności w 1997 roku
Konto bankowe:
PNB PARIBAS BANK POLSKA S.A. O/Łódź
98 1600 1143 0003 0604 1503 8001
Loading... Siedziba firmy Eurotek